ABOUT AMITY .....

บริษัท บริษัท แอมมิที ทราเวล จำกัด ทะเบียนการค้า 0105556040477 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/07163 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556040477 วันที่เปิดดำเนินการ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ที่ตั้งสำนักงาน 888/195 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ +66 (02) 3476093, +66 (098) 229-1624 , (098) 229-4964 โทรสาร +66 (02) 1062485

ริเริ่ม และจัดตั้งโดยกลุ่มผู้มีใจรักการบริการและรักการเดินทาง เน้นการเอาใจใส่ทุกท่าน มีความจริงใจ   ต่ออาชีพการบริการ และลูกค้า โดยจะเลือกเฟ้นสิ่งดีๆ ให้ท่านได้เลือกก่อนตกลงใจเดินทางในแต่ละเส้นทาง …. ทีมงานพร้อมทั้งกายและใจเพื่อที่จะสามารถดูแลคนสำคัญๆ ใส่ใจดูแลทุกท่านดุจเป็นคนสำคัญ เพื่อทำให้ท่านได้สัมผัสครบทั้ง วัฒนธรรม กลิ่นอายของผู้คนในแต่ละประเทศ ทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านเดินทางได้อย่างราบรื่น มีความสุข คุ้มค่ากับความไว้วางใจบริษัทฯ

บริหารงานโดย

น.ส.อรวรรณ ปรีชาโชติ …คนรุ่นใหม่ไฟแรง.. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มทำงานด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน

 

ผลงานที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐและเอกชน

 • บริษัทเมก้าไลฟ์ ไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด
 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
 • บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
 • บริษัทเอเชี่ยน มารีน จำกัด ดูงาน
 • บริษัทตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

รูปแบบการดำเนินงาน

บริษัท แอมมิที ทราเวล จำกัด (AMITY TRAVEL CO,.LTD) มุ้งเน้นให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการโดยเฉพาะแบบของแต่ละหมู่คณะ (Incentive) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก อาทิ บริษัทเอกชน, ห้างร้าน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และทัศนศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยทีมงานจะเลือกเฟ้นสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะกับลูกค้า ให้คำแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล และหลักความเป็นจริงให้กับลูกค้ารับทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จัดรายการแบบท่องเที่ยวไม่รีบร้อน ไม่ขายฝันให้ลูกค้าโดยการใส่รายการท่องเที่ยวมากมายเมื่อถึงเวลาเดินทางจริงทำไม่ได้ เน้นเรื่องคุณภาพอาหาร ที่พัก ระดับมาตรฐาน ทีมงานแอมมิ ที ทราเวล พวกเรารักษามาตรฐานในการทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และคัดสรรทีมงานมัคคุเทศก์ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละสถานที่เพื่อลูกค้าจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

นอกจากนั้น บริษัทแอมมิที ทราเวล ยังมีการจัดกิจกรรม วอร์คแรลลี่, คาร์ แรลลี่, TEAM BUILDING, งานเลี้ยง, เกมส์หน้างาน โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally Team Building คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะ การแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการดำเนินกระบวนการวิชาการ และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แล้ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่ จำเป็นต้องมี ฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน เราสามารถออกแบบกิจกรรม ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนในองค์กรของท่าน โดยทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้องค์กรของท่านได้เกิดประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

บริการหลักของ แอมมิที ทราเวล

 • คณะท่องเที่ยวเป็นแพ็คเก็จ

  กลุ่มนี้คือการท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นส่วนตัว ไม่ชอบท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ทั่วไป ไปเป็นกลุ่มย่อยๆ จำนวนไม่มาก เราออกแบบเส้นทาง ตั๋วเครื่องบิน ที่พักให้กับท่าน ในแต่ละวันตามความพอใจ

 • จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

  จัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั้ง เที่ยวบินภายในประเทศ และ เที่ยวบินระหว่างประเทศโดย ให้การแนะนำตั๋วเครื่องบินราคาถูก การสำรองที่นั่งและบริการให้คำแนะนำเรื่องเที่ยวบินใน แต่ละเส้นทาง

 • รับทำวีซ่า

  เป็นตัวแทนในการดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการและคำแนะนำด้านการจัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ ของการยื่นเรื่อวีซ่าแต่ละประเทศ