VISA SERVICE

บริษัท แอมมิที ทราเวล จำกัด มุ้งเน้นให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการโดยเฉพาะแบบของแต่ละหมู่คณะโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก อาทิ บริษัทเอกชน, ห้างร้าน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และทัศนศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยทีมงานจะเลือกเฟ้นสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะกับลูกค้า คัดสรรทีมงานมัคคุเทศก์ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละสถานที่เพื่อลูกค้าจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ …..

Australia
ออสเตรเลีย Australia

การยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียต้องไปสแกนลายนิ้วมือ ที่อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

เบอร์โทรศัพท์ : (02-118 7100

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

ระยะเวลาจัดทำ : 14 วัน

ค่าธรรมเนียม : 6,000 บาท รวมค่าบริการ

Germany
เยอรมัน Germany

Amity ผู้เชี่ยวชาญในการยื่นวีซ่าเยอรมัน เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์ : 02-287-9000

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-11.30 น. นัดหมายยื่นคำร้องวีซ่าผ่านเว็บไซต์

ระยะเวลาจัดทำ : 5 วันทำการ

ราคา : 3,900 บาท รวมค่าบริการ

New Zealand
นิวซีแลนด์ New Zealand

วีซ่าท่องเที่ยวยื่นเป็นครอบครัว พ่อ แม่และบุตรอายุไม่เกิน 19 ปี ใช้แบบฟอร์ม 1 ชุด ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 คน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-236-7138

เวลาทำการ : 8.30 -16.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

ระยะเวลาจัดทำ : 14 วัน

ราคา : 6,500 บาท รวมค่าบริการ

America
สหรัฐอเมริกา U.S.A.

หากท่านไม่แน่ใจในการกรอกแบบฟอร์ม  แล้วสถานทูตไม่ให้ยื่น ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น หากท่านเลือกใช้ บริการ Amity เรามีทีมงานมืออาชีพให้บริการและคำแนะนำท่าน

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 -16.30 น.

ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

ระยะเวลาจัดทำ : 20 วัน ก่อนเดินทาง

ราคา : 7,500 บาท รวมค่าบริการ

จีน China

การขอวีซ่าจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ หรือยื่นด่วน 2 วัน เพิ่ม 800 ภาพถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือ ฟ้าอ่อน ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่เครื่องประดับ และต้องเห็นใบหู (ดูรายละเอียดจากไฟล์แนบ)

ระยะเวลาจัดทำ : 4 วัน

ราคา : 4,000 บาท รวมค่าบริการ

Switzerland
สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

สวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่การเดินทางท่องเที่ยวในสวิส นั้นเราจำเป็นต้องขอ วีซ่าเชงเก้น โดยต้องยื่นผ่านทาง TLS Contact อาคารสาธรซิตี้ ชั้น 12 สอบถามข้อมูล ได้ที่ 02 696 3888

ระยะเวลาจัดทำ : 10-15 วันทำการ

ราคา : 4,600 บาท

Italy
อิตาลี Italy

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศอิตาลี ต้องสแกนลายนิ้มือ ลายนิ้วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้สามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี

ระยะเวลาจัดทำ : 15 วัน

ราคา : 4,200 บาท

France
ฝรั่งเศส France

ยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์รับยื่น TLS Contact อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

ระยะเวลาจัดทำ : 7 วัน

ราคา : 4,600 บาท

india
อินเดีย India

ศูนย์ยื่นชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพ ยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น. รับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 – 17.00 น.

ระยะเวลาจัดทำ : 5 วัน

ราคา : 4,400 บาท

canada
แคนาดา Canada

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ทำการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลายื่นวีซ่า – รับเล่มวีซ่า เวลา 07.30-10.00 น.

ระยะเวลาจัดทำ : 5-7 วันทำการ

ราคา : 4,500 บาท

uk
อังกฤษ England

การยื่นวีซ่าอังกฤษมีการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (การเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และการเก็บข้อมูลจากถ่ายภาพ) โดยต้องทำการนัดหมายวัน-เวลา ยื่นขอวีซ่า ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

ระยะเวลาจัดทำ : 15-30 วัน

ราคา : 6,500 บาท

belgium
เบลเยี่ยม Belgium

ศูนย์รับยื่นชั้น 17 อาคารสาทรชิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ กทม. วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 08.00 – 16.00 น. วันและเวลาการยื่นวีซ่าและรับวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น. มีการให้ผู้ยื่นเข้ามาโชว์ตัว

ระยะเวลาจัดทำ : 15 วัน

ราคา : 4,700 บาท

UAE
ดูไบ Dubai

วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa เอกสารสแกนส่งทางอีเมล์

เวลาทำการ : วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เวลา : 09.00 – 17.00 น.

วันหยุด :  วันศุกร์ วันเสาร์ (นักขตฤกษ์ของไทย-ดูไบ)

ระยะเวลาจัดทำ : 7-10 วัน

ราคา : 5,500 บาท

finland
ฟินแลนด์ Finland

ศูนย์รับยื่นวีซ่าชั้น 8  อาคารเดอะ เทรนดี้  สุขุมวิท ซ.13  (อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีนานาและสถานีอโศก) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ผู้ยื่นสามารถยื่นคำร้องได้โดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่หากท่านต้องการยื่นเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นเอกสาร

ระยะเวลาจัดทำ : 15 วันทำการ

ราคา : 4,700 บาท

Austria
ออสเตรีย Austria

ศูนย์ยื่นวีซ่าตึกสีลมคอมเพล็กซ์  ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ การยื่นคำร้องผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นคำร้องของท่าน หากผู้สมัครมิได้ทำการนัดหมายเราจะไม่สามารถรับเอกสารคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ และมีการแสกนลายนิ้วมือ

ระยะเวลาจัดทำ : 15 วัน

ราคา : 4,500 บาท

Spain
สเปน Spain

ศูนย์ยื่นวีซ่าสเปน BLS ( Spain Visa Application Center ) 159/28 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลอยเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่าวันจันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 12:00  และ 13:00 – 16:00 น. เวลารับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ – ศุกร์ 14:00 – 16:00 น.

ระยะเวลาจัดทำ : 15 วัน

ราคา : 4,500 บาท

Netherland
เนเธอร์แลนด์ Netherland

ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global ชั้น 8  อาคารเดอะ เทรนดี้  สุขุมวิท ซ.13  (อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีนานาและสถานีอโศก) ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทำนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าและทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์

เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา:08.30-16.00น.

ระยะเวลาทำวีซ่า : 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม : 5,200 บาท

Norway
นอร์เวย์ Norway

ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Glovbal ชั้น 8  อาคารเดอะ เทรนดี้  สุขุมวิท ซ.13  (อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีนานาและสถานีอโศก)  ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ทุกประเภท จำเป็นต้องทำการนัดหมายก่อนทุกครั้ง

เวลาทำการ : วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา:08.30–16.00น.

ระยะเวลาทำวีซ่า: 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม : 5,200 บาท

Portugal
โปรตุเกส Portugal

ที่ตั้งสถานทูตโปรตุเกส เลขที่ 26 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง 30 บางรัก กรุงเทพฯ ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมาย โดยการส่งอีเมลล์ambassador@embassyofportugal.or.th ไปที่สถานทูตเพื่อรอการยืนยัน การนัดหมาย

เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-11.30น.

ระยะเวลาทำวีซ่า : 10 วัน ทำการ

ค่าธรรมเนียม : 2,900 บาท

Nepal
เนปาล Nepal

สถานทูต เลขที่ 10 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ดาวน์โหลดฟอร์ม https://th.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2017/04/visa_application.pdfหรือ สามารถขอ Visa-on-Arrival ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา : 08.30-12.00 น.

ระยะเวลาทำวีซ่า : 1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม : 1,500 บาท